Hospoda U Taterů


Rodina Taterova r.1957

František Tater, syn Pavel, Antonie Taterová, syn Petr a syn Václav před hospodou.