Hospoda U Taterů


Vývěsní štít

Tento starý vývěsní štít už hodně pamatuje.